پودر چربی کلسیمی طیوری

تامین انرژی، افزایش خوش خوراکی، بهبود ضریب تبدیل غذایی
چربی ها، ذخیره اصلی انرژی در طیور بوده و بیشترین مقدار انرژی در مقایسه با تمام مواد مغذی را دارند. کلسیم در تقویت استخوان و اسکلت، تشکیل پوسته تخم مرغ و عملکردهای بیولوژیک بدن طیور نقش مهمی دارد. از این رو پودر چربی کلسیمی، علاوه بر تامین نیاز چربی و کلسیم طیور، موجب افزایش بهره‌وری و قوام جیره می گردد.

فواید پودر چربی کلسیمی

 • صرفه اقتصادی نسبت به روغن
 • کاهش کربنات کلسیم جیره و ایجاد PH مناسب جهت عملکرد آنزیم فیتاز
 • امکان استفاده به عنوان پلت بایندر و افزایش تناژ تولیدی در زمان
 • کاهش افت ماده خشک پلت
 • امکان دانه بندی درشت تر در پلت و بهبود عملکرد سنگدان و ضریب تبدیل غذایی
پودر چربی کلسیمی طیوری
فواید پودر چربی خالص

ویژگی های پودر چرب کلسیمی

انرژی متابولیسمی : ۸ MJ/kg

 • سرشار از اسیدهای چرب ضروری
 • افزایش خوش خوراکی
 • بهبود ضریب تبدیل غذایی
 • عاری از میکروارگانیسم های مضر
 • تاثیر مثبت در کاهش تنش گرمایی
 • امکان مخلوط نمودن آسان با جیره
 • عدم ایجاد گرد و غبار
 • معطر و بدون بوی نامناسب
 • عدم احتمال اکسیداسیون
 • سهولت حمل و نقل و انبارداری
 • ثبات کیفی محصول

دستور مصرف

مصرف پودر چربی کلسیمی طیوری