پودر چربی خالص

انرژی بالا، افزایش مقدار و چربی شیر، افزایش درصد باروری
انرژی مهمترین عامل تاثیرگذار در تولید دام است. پودر چربی یکی از منابع مهم تامین انرژی مورد نیاز جیره است. پودر چربی خالص حاوی حداقل ۹۹ درصد چربی است و با داشتن نقطه ذوب بالای ۵۵ درجه، به عنوان یک منبع چربی عبوری از شکمبه و به طور خالص برای افزایش غلظت انرژی جیره بدون کاهش مصرف خوراک گاو های شیری طراحی شده است.

فواید پودر چربی خالص

 • افزایش تولید روزانه و درصد چربی شیر
 • افزایش غلظت انرژی جیره
 • افزایش درصد آبستنی و مدت شیردهی
 • کاهش استرس گرمایی
 • جلوگیری از کاهش وزن دام
 • کاهش خطر ابتلا به کتوز و کبد چرب
 • افزایش عمر اقتصادی دام
پودر چربی خالص
فواید پودر چربی خالص

ویژگی های پودر چربی

انرژی خالص شیردهی : ۵.۵-۵.۸ MJ/kg

 • سرشار از اسیدهای چرب ضروری تولید دام
 • عبور از شکمبه و جذب در روده کوچک
 • غلظت انرژی زیاد و قابلیت هضم بالا
 • امکان مخلوط نمودن آسان با جیره
 • عدم ایجاد گرد و غبار
 • سهولت حمل و نقل و انبارداری
 • ثبات کیفی محصول

دستور مصرف (برای هر رأس به صورت روزانه)

دستور مصرف پودر چربی خالص